رد علامت تجارتی

پنجشنبه 4 مرداد 1397 10:31 ق.ظ


در موارد زیر تقاضای ثبت علامت تجارتی رد خواهد شد: 1-در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد .
2-در صورتی که علامت قبلا به اسم شخص دیگری ثبت شده باشد .
3-در صورتی که شباهت علامت با دیگری که ثبت شده به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاص را که اطلاعات مخصوصی ندارد به اشتباه بیندازند.
4-علایمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد .
5-در صورتی که در علامت از علامات موسسات رسمی دولتی استفاده (تقلید )شده باشد .
6-در صورتی که در علامت از پرچم دولت جمهوری اسلامی ایران یا پرچم سایر کشورها استفاده شده باشد.
7-نشانها و مدلها وانگهای دولت جمهوری اسلامی ایران .
8-کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد .
9-تمثالها (مگر با اجازه مخصوص )
10-علامت از نظر شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا به هر کیفیت دیگر که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد.


شرایط ومراحل ثبت موسسه انتشاراتی

پنجشنبه 4 مرداد 1397 10:30 ق.ظ

نشر چیست؟
نشر در واقع به معنای تکثیر می باشد، که در مطلبی که ما قصد بررسی آن را داریم به معنای تکثیر یک نوشتار می باشد ،این وظیفه مهم در جامعه به عهده مجموعه هایی می باشد که انتشارات نام دارند  و فعالیت آنها تاثیر مستقیم و حائز اهمیتی بر اجتماع خواهد داشت.   

نشر که در واقع با اختراع خط و نوشتن اغاز شد ابزاری شد برای حفظ ، انتقال و تکثیر هرگونه پیام که از سال های دور  از دیوار نگاری غارها تا نشر کتاب های تاریخی در جوامع رایج بوده است ، امروزه نیز تکثیر کتاب ، لیتو گرافی ، و ترجمه متون و مقالات و…. از فعالیت های یک موسسه انتشارات می باشد، توجه داشته باشید که بابت اهمیت این موضوع ،تمامی این فعالیت ها بنا بر قانون کشور عزیزمان ایران نیاز به اخذ مجوز از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد. همچنین به استناد ماده 2( شیوه نامه اجرایی صدور پروانه نشر ) هر مجموعه ایی جهت فعالیت در موضوع فوق به ناشر نیازمند است ( ناشر به شخصیت حقوقی یا حقیقی گفته می شود که با اخذ پروانه نشر به عنوان یک مرکز فرهنگی می تواند نسبت به انتشار و توزیع و فروش کتاب اقدام نماید ) که در واقع با اخذ پروانه نشر شرایط و صلاحیت شخص برای انتشار کتاب گواهی می شود و با احراز پروانه نشر شرایط وصلاحیت شخص برا ی انتشار کتاب گواهی می شود و دارنده پروانه نشر به عنوان صاحب امتیاز می تواند فعالیت خود را اغاز نماید .
بنا به تعبیری ،به طور کلی در تعریف نشر دو دیدگاه وجود دارد  ( دیدگاه عمومی – دیدگاه تخصصی ( :
1 – دیدگاه عمومی : دید گاه عمومی به معنای این است که هر کس مطلبی را تولید و تکثیر نماید مانند معلمی که جزوه های خود را تکثیر و در اختیار دانش اموزان قرار می دهد.
2 – دید گاه تخصصی : در دید گاه  دوم  نشربه شکل تخصصی می باشد که انتشارات را به عنوان یک تجارت یا کسب و کار قلمداد می کند مانند :کتاب ، مجله و……
از ارائه این دو ذیدگاه در خواهیم یافت که هر نوع انتشار متن به معنای فعالیت انتشارات رسمی نمی باشد.
مدیر در انتشارات مانند سایر مجموعه ها از نقشی اساسی و کلیدی برخوردار است اما در خصوص داشتن تخصص برای مدیر یک سازمان انتشاراتی و یا روابط عمومی‌ها باید گفت مسئول نشر می‌تواند تخصص این کار را هم نداشته باشد اما قدرت هدایت و هماهنگی بین  بخش‌های مختلف را در انتشارات دارا باشد. ولیکن کسی که در بخش‌های مختلف انتشارات فعالیت می‌کند باید تخصص لازم را در کار خود داشته باشد .
یک موسسه انتشاراتی شامل بخش های مختلف که هر کدام وظایف خاصی برعهده دارند .که عبارت هستند – دفتر مدیر یا دفتر تشکیلات –بخش تولید فرهنگی و هنری – بخش تولید چاپی – بخش مالی وادرای – بخش بازار یابی ، تبلیغ ، پخش و فروش – روابط عمومی و …….که همانگونه که اشاره شد فعالیت در هر یک از این بخش ها نیاز به تخصص کافی دارد.  
مؤسس مرکز نشر باید مطابق شرایط مندرج در ماده ٦ ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی دارای شرایط زیر باشد:
1 – تابعیت جمهوری اسلامی ایران   
2 – نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر به تایید مراجع ذی ربط و برخورداری از حسن شهرت
3-محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر
4 – دارا بودن 25 سال سن و متاهل بودن و یا حداقل 27 سال سن برای اشخاص مجرد
5-انجام خدمت وظیفه عمومی و یا داشتن معافیت دائم
6 – داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارائه سند رسمی اعم از اجاره یا مالکیت محل انتشارات
7 – داشتن مدرک کارشناسی با معادل آن به تشخیص مراجع ذی‌ربط
8 – احراز صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع (داشتن ٥ سال سابقه کار مدیریت نشر یا طی دوره‌های آموزشی مربوط با تأیید کارشناسان امر)

مراحل و مدارک لازم برای ثبت تقاضای پروانه نشر
بنا بر ماده 5 شیوه نامه اجرایی صدور پروانه نشر، متقاضی تأسیس مرکز نشر باید تقاضانامه‌ای به همراه اطلاعات مندرج در پرسشنامه‌های مربوطه و مدارک زیر را به اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل تقاضا تسلیم کند. ادارات باید در همان روز نسبت به ثبت تقاضانامه و تسلیم قبض رسید به متقاضی اقدام کنند .
1 . تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی
2 . تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقوقی و اعضاء مؤسس به همراه اساسنامه معتبر
3 . گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر
4 . تصویر گواهی پایان خدمت وظیفة عمومی یا معافیت دایم
5 .  تصویر آخرین مدرک تحصیلی
6 . اساسنامة مرکز نشر(برای متقاضیانی که به صورت گروه مؤسسان درخواست کرده‌اند)

اعضاء این هیأت عباتند از:
1 –  رییس هیأت بررسی و صدور پروانه نشر که از سوی معاونت امور فرهنگی تعیین می‌شود
2 – مدیرکل امور کتاب
3 – مدیرکل مجامع، تشکل ها و فعالیت‌های فرهنگ
4 – دو نفر از صاحبنظران و فعالان امور نشر به انتخاب معاون امور فرهنگی
 به موجب ماده 10، پس از تأیید تقاضا از سوی هیأت، دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به صدور پروانة نشر موقت یک‌ ساله و قابل تمدید برای دوره‌های بعدی به نام متقاضی اقدام کند، مگر در مورد اشخاص حقوقی که مطابق با ماده ١٤ این آیین‌نامه اقدام خواهد شد 


ورقه اختراع تکمیلی

پنجشنبه 4 مرداد 1397 10:29 ق.ظ

ورقه اختراع تکمیلی یرای بهبود یک اختراع اعطاء می گردد که به طور کلی از حیث مدت حمایت و پرداخت هزینه تمدید اعتبار دارای ویژگی و مقررات خاصی است. این اصطلاح در بند (4) ماده (1) کنوانیسون پاریس به کار رفته است . به موجب این بند ، ورقه های اختراع شامل انواع مختلف اختراع صنعتی است که توسط قوانین کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است از ورقه های اختراع تکمیلی و ورقه اختراع الحاقی و غیره.
در حقوق داخلی، براساس بند (2) ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات، هر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات عمومی با منافی عفت یا حفظ الصحة عمومی باشد قابل ثبت نیست.
با توجه به تبصرة ذیل ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات، هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجود ی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات  یا تشریاتی که در دسترس عموم است شرح یا نقشه آن متشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد اختراع جدید محسوب می گردد.
همان طور که در ماده 35 آیین نامه اصلاحی آمده است، ورقة اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود، که برای ورقة اصلی معین شده است ولی مدت اعتبار ورقة تکمیلی نمی تواند از مدت اعتبار ورقه اصلی تجاوز نماید.
با توجه به مده 36 آیین نامه، هر صاحب ورقة اختراع که بخواهد برای تغییر یا تکمیل یا اضاات به عوض ورقه تکمیلی ورقه اصلی علیحده صادر نماید باید مقررات قانون ثبت علائم تجار ی و اختراعات و هنچنین مقررات این نظامنامه را که مربوط به ورقة اختراع است رعایت نموده و حق الثبت و سایر مخارج مربوط را تأدیه نماید.
ماده 37 آیین نامه اصلاحی نیز مقرر داشته است در صوتی که تقاضا کنندة اختراع تکمیلی شخص دیگری غیر از صاحب اختراع اصلی باشد ورقة ثبت اختراع تکمیلی اجازه استفاده از اختراع اصلی را به او نمی دهد و صاحب اختراع اصلی نیز نمی تواند از اختراع تکمیلی استفاده کند گمر آنکه بین آنها تراضی به عمل آید.
برچسب ها : ورقة اختراع اختراع اختراع تکمیلی ثبت اختراع مراحل ثبت اختراع اختراع ثبت شده اختراعات قابل ثبت


شرایط ثبت و تاسیس موسسه بیمه

پنجشنبه 4 مرداد 1397 10:28 ق.ظ

حوادث و خطرات مختلف و خسارات ناشی از آن همواره برای انسان ها تهدیدی بوده است و بشر همواره در پی راهی بوده است تا خسارات ناشی از این حوادث را کمتر نماید، خسارات گوناگونی که می تواند می تواند

ما لی و یا جانی باشد . بروز این خطرات و وقایع پیش بینی نشده  مانند ( قحطی ، خشکسالی ، اتش سوزی ، سرقت ، بیماری و …… ) باعث شده است که انسان همواره به دنبال راهی امن برای گریز از خسارات باشد، این نیاز با شکل گیری شرکت های بیمه تا حد زیادی پاسخ داده شد و افراد بسیاری از جامعه تحت پوشش انواع بیمه ها می باشند هدف ما از نگارش این مقاله بررسی شرایط ثبت شرکت های بیمه می باشد بنابراین در ابتدا به ارائه تعریفی از بیمه خواهیم پرداخت:
بیمه چیست ؟ بیمه قراردادی است که به موجب آن بیمه گر، در قبال دریافت حق بیمه، تعهد می نماید که اگر خطر یا خسارتی به موضوع بیمه وارد شد، خسارت وارده را جبران کند یا وجه مشخصی را به بیمه گذار پرداخت نماید.

بیمه خود شامل وجوه بسیاری است و موارد گوناگونی را تحت پوشش قرار می دهد مواردی از مانند:
1 – بیمه اشیاء : بیمه باربری ، بیمه آتش سوزی ، بیمه دزدی ، بیمه بدنه اتومبیل 
2 –بیمه اشخاص: بیمه عمر ، بیمه از کار افتادگی ، بیمه بازنشستگی ، بیمه درمانی ، بیمه حوادث  
3- بیمه مسئولیت : بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه ، بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

شرایط تاسیس شرکت های خدمات بیمه ای
بنا بر ماده ی 7 آیین نامه  75، ثبت نمایندگی حقوقی و هر گونه تغییرات بعدی از جمله تغییر   در مفاد اساسنامه ، میزان سرمایه ، ترکیب سهامداران ، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره  آن ، موکول به رعایت مقررات این آیین نامه ، اعلام شرکت بیمه طرف قرارداد و موافقت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.به موجب آیین نامه شرایط تاسیس شرکت های خدمات بیمه ای عبارت است از :
1 – تشکیل و ثبت در قالب شرکت های سهامی خاص یا شرکت تعاونی متعارف
2 – تهیه اساسنامه طبق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
3 – موضوع فعالیت نماینده حقوقی به طورانحصاری نمایندگی بیمه باشد .
4 – تعداد اعضای هیات مدیره حداقل 3 نفر باشد .
5 – داشتن حداقل یک میلیارد ریال سرمایه اولیه
6 – ارائه گواهی نامه بانک حاکی از تادیه نقدی سرمایه ، حداقل به مقدار 50 درصد کل سرمایه نماینده حقوقی
7 – ارائه صورت کامل اسامی سهامداران ، مدیران و میزان سهام هر یک از آن ها
8 – ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مطابق بند ث ماده 5 آیین نامه 75
9   – مدیر عامل و حداقل یک عضو بیمه ای هیات مدیره باید واجد شرایط مندرج در ماده 5 این آیین نامه باشد .
10 – ارائه صورت جلسات مجمع عمومی موسس و هیات مدیره
11 – ارائه اظهارنامه ثبت نمایندگی حقوقی و تادیه به نام آن

شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانه نمایندگی بیمه می بایست  واجد شرایط ذیل باشد:
-تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
– اعتقاد به اسلام با یکی دیگر از ادیان رسمی کشور
-عدم اعتیاد به مواد مخدر
-عدم حجر
– نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم نامبرده در ماده 64 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
– داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( برای آقایان )
– داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته بیمه ( و یا سایر رشته ها با گرایش بیمه ) بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه ای ، یا حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط ( شامل اقتصاد ، امور مالی ، حسابداری ،آمار ، مدیریت و حقوق ) با یک سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی یا حداقل مدرک کارشناسی در سایر رشته ها با دو سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی ، یا حداقل مدرک دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی
تبصره 1-متقاضیان فاقد سابقه کار ، باید دوره آموزشی مربوط را حداقل به مدت 120 ساعت طبق دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شرکت بیمه و با موسسات آموزشی مورد تایید بیمه مرکزی ج.ا.ایران گذرانده و گواهی نامه قبولی را ارایه نمایند
تبصره 2-اعطای پروانه نمایندگی به متقاضیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و یا فوق دیپلم منوط به موافقت کتبی مدیر عامل شرکت بیمه ذیربط خواهد بود
– موفقیت در آزمون نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تبصره- بیمه مرکزی می تواند برگزاری آزمون نمایندگی بیمه را به شرکت های بیمه یا موسسات آموزشی ذیصلاح یا پژوهشکده بیمه تفویض نماید
– گذراندن دوره کارآموزی به مدت 15 روز اداری در شرکت بیمه مربوطه برای کلیه متقاضیان نمایندگی بیمه


اخطار رفع نقص

پنجشنبه 4 مرداد 1397 10:27 ق.ظ

هر اظهار نامه ثبت علامت تجاری در مدت زمان پانزده روز از تاریخ وصول مورد بررسی قرار می گیرد. در صورتیکه نقصی در اظهارنامه ثبت علامت تجاری مشاهده شود، مراتب طی اخطاری به نشانی متقاضی ثبت ابلاغ خواهد شد و ساکنین ایران ظرف 2 ماه و ساکنین خارج از کشور ظرف 6 ماه باید اقدام به رفع نقص نمایند.
مهلت مذکور در صورت استمهال برای یکبار دیگر تمدید خواهد شد و بنابراین ساکنین ایران حداکثر 4 ماه و ساکنین خارج از کشور حداکثر 12 باید در رفع نقص اقدام لازم را بعمل آورند درغیر این صورت تقاضای آنان رد خواهد شد .
در صورت رد تقاضا متقاضی می تواند دادخواستی دایر بر شکایت از تصمیم اداره به دادگاه های حقوقی تهران تقدیم نماید .


تسهیلات شرکت های تعاونی پس از ثبت

پنجشنبه 4 مرداد 1397 10:25 ق.ظ

تعاون در لغت به معنای همکاری جمعی برای هدفی مشترک است ، که از زمان های گذشته جهت بقا ،انسان ها متوجه اهمیت آن شده بودند. و شاید به تعبیری زندگی اجتماعی به نوعی تعاون بین انسان ها با هدف بقا بوده است.

امروزه این همکاری بین انسان ها شکل جدیدی به خود گرفته است بطوری که افرادی جهت دستیابی به نوعی از اهداف مشترک اقدام به ثبت تعاونی می نمایند.
در این نوع شرکت هدف شرکا ء از تاسیس شرکت، مشارکت برای تحصیل کالا و خدمات با قیمتی ارزانتر و حذف واسطه ها بین تولید کننده و مصرف کننده است. توجه داشته باشید که این نوع  شرکت ، اصولاَ برای برداشت سود ایجاد نمی شوند.
شاید تفاوت در هدف تاسیس شرکت تعاونی و سایر شرکت های تجاری که با هدف دستیابی شرکاء به سود و منفعت تاسیس گردیده اند باعث شده است تا حتی تعاونی ها از نظر برخی حقوقدانان در دسته بندی شرکت های تجاری قرار نگیرد .
با توجه به تعاریفی که از شرکت های تعاونی و فعالیت های آن ارائه گردید با اهمیت فعالیت اینگونه شرکت در جامعه آشنا شدیم بنابراین اهمیت دولت نیز از این شرکت ها حمایت می نماید و تسهیلاتی جهت این فعالیت ها در نظر گرفته است ، تسهیلات دولت نسبت به شرکت های تعاونی به قرار ذیل است :
1-بنا بر ماده 3 ق. ب. ت ، دولت موظف است به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن ها قرار دهد  
2-بنا بر ماده 4 ق. ب. ت دولت و کلیه سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند .
3-بنا بر تبصره 1 ماده 8 ق. ب. ت، در تعاونی های اشتغال زا کمک های دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می شود .
4-بنا بر ماده 17 ق. ب. ت، وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی و صلح ، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی بنمایند .
5 – دولت می تواند واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد به صورت ذیل در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد   :
-بنا بر ماده 3 ق. ب. ت ، دولت موظف است به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن ها قرار دهد .
– بنا بر ماده 4 ق. ب. ت دولت و کلیه سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند .
– بنا بر تبصره 1 ماده 8 ق. ب. ت، در تعاونی های اشتغال زا کمک های دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می شود .
-بنا بر ماده 17 ق. ب. ت، وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی و صلح ، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی بنمایند .
5- دولت می تواند واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد به صورت ذیل در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد :
– واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد .
– اگر واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط عضویت در تعاونی داشته باشند، این کارکنان برای عضویت در آن تعاونی بر دیگران اولویت خواهند داشت .
– دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نمایند .
– دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات ، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاست های دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی، تعیین نماید .
6-بنا بر ماده 19 ق. ب. ت در استفاده از وام و کمک های مالی دولتی، اولویت با تعاونی هایی است که از بانک ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند .
7-بنا بر ماده 24 ق. ب. ت ، دولت موظف است شرایط و امکانات لازم را برای تشکیل و تقویت تعاونی ها فراهم آورد .
8- بنا بر ماده 24 ق. ب. ت، دولت می تواند با استفاده از منابع بودجه ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و اموال منقول و یا غیرمنقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونی ها به آن ها بفروشد و یا به آن ها اجازه دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و مصادره و ملی شده را به تعاونی ها منتقل نماید .
9- بنا بر ماده 24 ق. ب. ت ، بانک ها موظف اند جهت سرمایه گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونی ها و یا تقویت آن ها ، وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار می دهند و می توانند قرارداد نمایند که سرمایه هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تامین می شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید آن گونه اموال تعاونی های دیگر اولویت دارند .
10- بنا بر ماده 28 ق. ب. ت ، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونی ها موظفند در معاملات خود به تعاونی ها اولویت دهند.
در این قسمت به حق تقدم انواع شرکت های تعاونی در خصوص اعطای تسهیلات اشاره شده است  
1-تعاونی های تولید در کلیه اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند. ( تبصره ماده 26 ق. ب. ت )
2-تعاونی های توزیع مربوط به تامین کالا و مسکن و سایر نیازمندی های روستاییان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند. ( تبصره ماده 27 ق. ب. ت )
تعاونی ها می توانند با رعایت قوانین و مقررات به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت بپردازند. ( تبصره ماده 28 ق. ب. ت )


مدت اعتبار اختراع ثبت شده

پنجشنبه 4 مرداد 1397 10:21 ق.ظ

کسی که مطابق قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات ، اختراع خود را در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسانده و ورقه اختراع دریافت نماید،

برطبق ماده 23 قانون مذکور بنابه تقاضای مخترع، به مدت 10یا 15 یا نهایتا 20 سال مورد حمایت قانونی قرار خواهد گرفت.
 در مدت فوق الذکر مخترع با رعایت مواد قانونی مجاز به هر گونه استفاده قانونی خواهد بود.
بعد از انقضای مدت حمایت قانونی حتی به درخواست مخترع این مدت قابل تمدید نخواهد بود و منافع اختراع دیگر متعلق به شخص خاصی نیست بلکه متعلق به عموم مردم جامعه خواهد بود وهر کس می تواند بطور مجانی بدون پرداخت وجهی به مخترع از دانش فنی آن اختراع استفاده نماید.


انواع موسسات قابل ثبت در ایران کدامند

پنجشنبه 4 مرداد 1397 10:15 ق.ظ

به جز انواع شرکت های تجاری در ایران که صد در صد با قصد دستیابی به سود مالی تاسیس می گردند نهادهای دیگری نیز قابل ثبت می باشد که موسسه نامیده می شود و دارای تفاوت اساسی با شرکت های تجاری می باشد در تعریف اینن موسسات چنین اشاره شده است:

طبق ماده 584 قانون تجارت تشكیل و موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شوند و تشكیل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند که این امر تفاوت مهم میان شرکت و موسسه می باشد.
مطابق ماده 2 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب 1337 تشکیلات و موسسات مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آیین نامه به دو قسمت تقسیم می شوند   .
الف) موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست
ب) موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است حداقل شركا در موسسات فوق نباید كمتر از دو نفر باشد و قید سرمایه به هرمیزان مجاز است .
طبقه بندی دیگری که در رابطه با مؤسسات مطرح می باشد دسته بندی  از لحاظ مالکیت می باشد:
1ـ مؤسسات بخش دولتی(عمومی) 2- موسسات بخش تعاون 3- موسسات خصوصی    
مؤ سسه بخش دولتی (عمومی)
مؤسساتی که مستقیما و یا غیر مستقیم در اختیار دولت . نهاد ها و سازمان های عمومی یا شهرداری ها قرار دارند و بقصد انتفاع یا بدون قصد انتفاع فعالیت میکنند دودسته اند
الف ـ سازمانهای دولتی ومؤسسات عمومی غیر انتفاعی  
مثل وزارتخانه ها ‘ سازمان های مختلف دولتی ‘ شهرداری ها ‘ نیروهای نظامی و انتظامی ‘و نهاد های غیر دولتی عموی مثل بنیاد مستضعفان و جانبازان و غیره
ب ـ شرکتهای و سایر مؤسسات انتفاعی عمومی
مثل شرکت های دولتی و ملی شده ‘ بانکها ‘ شرکت های وابسته به آنها ‘شرکتهای تابع بنیاد های مستضعفان و سازمان تامین اجتماعی و شهرداری ها
مؤسسات بخش تعاونی
 واحد هایی هستند که با خود یاری ’کمک و همکاری متقابل عده ای از اشحاص حقیقی و یا حقوقی تشکیل و بقصد نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء خود فعالیت میکنند دو دسته هستند
  ـ شرکت های تعاونی
مثل شرکتهای تعاونی روستایی ’کارگری ’مسکن’مصرف’توزیع’و تولید
 ـ اتحادیه های تعاونی
فرق بین شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی
شرکت های تعاونی توسط عده ای از اشحاص تشکیل میشود در صورتی که اتحادیه تعاونی توسط اتحاد تعدادی از شرکت های تعاونی تشکیل میشود
مؤسسات بخش خصوصی
کلیه واحد هایی که در مدیریت و مالکیت اشحاص حقیقی و حقوقی خصوصی قرار دارد بقصد انتفاع یا بدون قصد انتفاع فعالیت میکنند دو دسته هستند
الف ـ مؤسسات انتفاعی خصوصی
مؤسسات فردی الف -که سرمایه آن متعلق به یک شخص حقیقی است مثل فروشگاه ها تعمیر گاه ها و واحد های صنفی، مطبها و غیره
 ب-  شرکت های خصوصی  که سرمایه آن متعلق به چند شخص حقیقی است و طیق قانون تجارت و قوانین موضوعه فعالیت میکنند مثل انواع شرکتهای سهامی ،با مسؤلیتهای محدود ،تضامنی،نسبی، مختلط
 
پ- مؤسسات انتفاعی غیر تجاری برای انجام دادن خدمات حرفه ای و جلب منافع مادی و تقسیم آن بین اعضاء وسیله دو یا چند نفر تشکیل میشود مثل دفاتر حقوقی  – د فاترحسابرسی  – دفاترفنی – کلینیکهای پزشکی و غیره
ج -مؤسسات غیر انتفاعی خصوصی این گونه مؤسسات توسط شخص یا گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت پیشبرد هدفهایی که در مجموع در راستای منافع جامعه است تشکیل میشود . مثل مؤسسات خیریه عام المنفعه ‏-انجمنهای علمی ادبی فرهنگی


سایتهای برتر

یکشنبه 10 تیر 1397 01:31 ب.ظ


دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 ثبت شرکت در شهر ری

پنجشنبه 7 تیر 1397 01:22 ب.ظ

شهرستان ری ( به مرکزیت شهر ری ) یکی از شهرستان های پر آوازه ی استان تهران است که به دلیل ماهیت خود، طی سالیان دراز مورد توجه سرمایه گذاران کثیری قرار گرفته است.
نیروگاه گازی ری، پالایشگاه تهران ، روغن پارس و اسو ، چیت سازی ری ، گیلیسرین و صابون دولتی ( اتکا ) ، ریسندگی و بافندگی ممتاز ایران ، توری بافی ایران ، بنز ، سیمان ری ، کنسرو سازی شمشاد ، روغن ورامین ، شرکت سهامی کفش اطمینان ، روغن نباتی گل ، ظروف لعابی قائم ، روغن نباتی مارگارین ، پلاسکو سازی ( سانتال ) ، تنها قسمتی از پتانسیل ها و ظرفیت های شهر ری است که سرمایه گذاری در آن را بدلیل شرایط خاص خود بسیار متنوع نموده است.
با توجه به آنچه گفته شد، در این مقاله ثبت شرکت در شهر ری را مورد بررسی قرار می دهیم .

    جهت ثبت شرکت در ری کدام شرکت را انتخاب کنیم ؟

 انتخاب نوع شرکت به اهداف اعضا درآآینده، تعداد افراد عضو، نوع فعالیت افراد و میزان مسئولیت هر یک از شرکا بستگی دارد.
اگر فعالیت هنری ، حقوقی ، فرهنگی ، آموزشی و به طور فعالیت غیرتجاری دارید، بهترین انتخاب برای شما ثبت موسسه غیرتجاری است.
اگر فعالیت تعاونی زیر نظر وزارت تعاون دارید، بهتر است شرکت تعاونی ثبت کنید. در شرکت های تعاونی سهام شرکا یکسان و تعداد شرکا معمولاَ زیاد است.
به شرکت هایی که بیش از نیمی از سهام آن ها و در نتیجه کنترل شرکت متعلق به عموم باشد سهامی عام می گویند. مانند کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بنابراین اگر قصد ورود به بورس و عرضه سهام شرکت به عموم مردم را دارید، شرکت سهامی عام بهترین انتخاب شماست.
در غیر از این موارد معمولاَ شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص را به ثبت می رسانند. این دو نوع شرکت از سایر انواع شرکت ها رایج تر بوده و مالکیت و سهام آن ها به افراد خاص تعلق دارد. جهت روشن شدن موضوع و اینکه کدامیک از این دو شرکت برایتان مناسب تر است ، در ادامه به تفاوت ها و موارد مشابه شرکت های بامسئولیت محدود و سهامی خاص می پردازیم.

شباهت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود :
1- در هر دو شرکت حداقل سرمایه یک میلیون ریال است.
2- افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
3- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود :
1-. در شرکت با مسئولیت محدود حداقل شرکا 2 نفر است در حالیکه  در شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر سهامدار نیاز می باشد.
2- سرمایه اولیه در شرکت با مسئولیت محدود تنها در اساسنامه قید می گردد و نیازی به افتتاح حساب و واریز وجه نمی باشد.در صورتی که در شرکت سهامی خاص ، سهامداران مکلفند که حداقل 35 % از سرمایه اولیه را به حسابی به نام شرکت تودیع دهند و گواهی مربوطه به هنگام تشکیل شرکت ارائه گردد و 65 % باقیمانده سرمایه در تعهد سهامداران بماند.
3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
4- مدت مدیریت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود محدودیتی ندارد و اعضای شرکت می توانند مدت محدود یا نامحدود برای مدیران در نظر بگیرند اما در شرکت های سهامی خاص مدیران حداکثر به مدت دو سال انتخاب می شوند.
5- اعضای هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود ملزم به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار نیستند اما انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی است .
6- مدیران شرکت با مسئولیت محدود را می توان از بین شرکاء یا خارج از آن ها انتخاب نمود اما در شرکت سهامی خاص مدیران باید حتماَ از میان سهامداران شرکت انتخاب شوند و یا بعد از انتخاب تعداد و سهام وثیقه ای که در اساسنامه معین شده است را تهیه و به صندوق شرکت تسلیم نمایند.
7- تشکیل مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود شرایط مشکل تری دارد ، اما برای تشکیل مجامع عمومی شرکت های سهامی خاص شرایط آسان تری در نظر گرفته شده است.
8- واگذاری سهام در شرکت های با مسئولیت محدود با توافق سه چهارم شرکا و پس از ثبت در دفتر خانه اسناد رسمی انجام می شود اما این امر در شرکت های سهامی به شکل نقل و انتقال عادی سهام انجام می گیرد.
9- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
10- سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشد.
11- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود از طریق تنها تشکیل مجمع قابل انجام می باشد ولی در شرکت سهامی خاص برای نقل و انتقال سهام ابتدا واگذار کنندگان سهام و گیرندگان سهام به اداره دارایی مربوط به حوزه مالیاتی مربوط به شرکت مراجعه می کنند و پس از اخذ گواهی 4%مالیات نقل و انتقال سهام از طریق تشکیل ممجتمع به همراه گواهی نقل و انتقال اخذ شده از دارایی کار خود را به انجام می رسانند.
12- در صورتی که بخشی از شرکت را آورده های غیر نقدی تشکیل دهد تقویم این آورده ها در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت خواهد گرفت و مسئولیت صحت برآورد به عهده شرکا خواهد بود اما در شرکت های سهامی خاص تقویم آورده های غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد گرفت.

    اوراق ثبت شرکت در شهر ری

با توجه به نوع و قالب شرکت ، اوراق ثبتی متفاوت می باشد. به عنوان مثال اوراق ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین است و اوراق ثبتی شرکت های سهامی خاص شامل اساسنامه ، اظهارنامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین می باشد. سایر انواع شرکت ها نیز اوراقی تقریباَ مشابه با این دو نوع شرکت دارند. اوراق ثبت شرکت می بایست به امضاء موسسین یا همه شرکاء شرکت برسد.
مرجع ثبت شرکت ها در تهران " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " و در خارج از تهران " اداره ثبت اسناد و املاک " مرکز اصلی فعالیت شرکت است که دفتری مخصوص برای ثبت شرکت ها اختصاص داده است. در صورتیکه در محل مربوطه ، ثبت اسناد نباشد ، دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دادگاه مرجع ثبت خواهد بود . 


شرایط ثبت شرکت دانش بنیان

پنجشنبه 7 تیر 1397 01:21 ب.ظ

هر گاه اشخاص حقوقی بهم نظور توسعه و کاربرد و گسترش اختراع  و یا نوآوری اهتمام نماید و یا اقدام به تجاری سازی نتایج تحقیقات و خروجی های اطلاعاتی و علمی در حوزه های مختلف بپردازد و مجموع فعالیت آنها تولید علم و دانش در راستای بهبود شرایط و فضای کار و تجارت باشد شرکت دانش بنیان  و یا موسسه دانش بنیان نامیده می شوند.

در واقع شرکت های دانش بنیان تولید کننده کالا و خدمات نیستند و تجهیزات مورد استفاده آنها زمین و ماشین آلات صنعتی و یا تجهیزات خاص آزمایشگاهی نیست، شرکت های دانش بنیان تولید کننده دانش و اطلاعات تحقیقاتی هستند که نیاز اصلی برخی از شرکت ها و عنصر اصلی توسعه اقتصادی و زمینه های پیشرفت و بهبود تولیدات و خدمات را فراهم می کند .دارایی هایی که قابل لمس نیستند مانند طرح های صنعتی و مالکیت معنوی محصولات و خدمات یکی از عمده ترین فعالیت های شرکت های دانش بنیان به حساب می آیند زیرا حفظ این حقوق معنوی و اطلاعات از مهم ترین موضوعات و مسائل حقوقی در شرکت های دانش بنیان هستند.

شرکت های دانش بنیان انواع مختلف دارند:

    شرکت هایی که موسسین ان تنها اعضا هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی باشند.

در این نوع شرکت ها که به شرکت های دانش بنیان خصوصی هم شهرت دارند سهم خود دانشگاه کمتر از 50 درصد است.

    شرکت هایی که دانشگاه هم در انها سهم دارد

یا شرکت های دانش بنیان دولتی که سهم دانشگاه ها در این شرکت ها بالغ بر 50 درصد باشد.

فرآیند ثبت شرکت دانش بنیان

برای ثبت شرکت دانش بنیان باید ایده های علمی و خاص داشته باشید. باید ایده شما مناسب تحقیقات و توسعه صنعت باشد و بتوانید از سهم دانشگاه نیز در ایجاد این شرکت استفاده نمایید. اما اولویت ثبت شرکت دانش بنیان داشتن یک شخصیت حقوقی در ابتدای امر است. بنابر این قبل از اقدام برای دانش بنیانی شدن باید شرکت خود را بصورت قانونی به ثبت برسانید. اغلب شرکت سهامی خاص ، با مسئولیت محدود و یا تعاونی مورد نظر شرکت های دانش بنیان است اما تفاوتی در اصل ماجرا ندارد و شما با هر شخصیت حقوقی معتبری می توانید شرکت دانش بنیان به ثبت برسانید.

سپس باید متقاضی  به سامانه دانش بنیان مراجعه و درخواست خود را به همراه موضوعی که قصد فعالیت در ان دارد در این سایت مشخص نماید تا درخواست او بررسی شود.کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت های دانش بنیان ، شرکت ها و موسساتی را که شاخص های موجود در آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان را داشته باشند را مورد قبول قرار می دهند و پس از تایید به صندوق نوآوری و شکوفایی کشوری معرفی می کنند. پس از معرفی باید طرح شما در اختیار این صندوق قرار بگیرد تا بتوانید از تسهیلات  صندوق و حمایت دولت برخوردار باشید.

شرکت های دانش بنیان برای مدت محدودی تحت حمایت این صندوق خواهند بود و پس از مدتی باید دوباره ارزیابی شوند، بنابر این قبل از ارائه درخواست به صندوق نوآوری و شکوفایی کشور  باید اطلاعات کامل شرکت و فعالیت شما به معاونت فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت از طریق سامانه شرکت های دانش بنیان ارجاع داده شود.

برای ارائه درخواست خود بهتر است ابتدا با مشاوران و متخصصین موسسه حقوقی ویونا مشاوره نمایید.

چه طرح هایی می توانند به عنوان طرح دانش بنیان حمایت شوند؟

هر ایده و تفکر که بتواند به منظور اشتغالزایی و ارتقا سطح علمی و کیفی محصولات و خدمات و نمونه های صنعتی و تولیدی کار برد داشته باشد و یا به ارتقاء سطح تکنولوژی ، کمک به رشد و تقویت کشور  و اقتصاد ملی شوند، باعث بهبود شرایط دفاعی کشور شوند، زمینه تولید و ارتقا طرح های دارای پتانسیل بالا را داشته باشند، تجاری سازی و فناوری های برتر را به صنعت  و طرح های صنعتی ارائه نمایند، و یا طرح هایی که بتوانند به تحقیق و توسعه شرکت ها کمک کنند، رقابت پذیری با نمونه های خارجی را بهتر کنند، نخبگان را حمایت کنند و به کار گیرند، توانمندی و کیفیت کار را بالا ببرند، گامی در راه اشتغالزایی بردارند و در کل با ارائه اطلاعات و تحقیقاتی شرایط اقتصادی را از هر جهت بهبود بخشند واجد شرایط دانش بنیان بودن می شوند.

شاخصه های اصلی شرکت های دانش بنیان

برای تشخیص شرکت های دانش بنیان دو معیار اصلی وجود دارد. معیار های عمومی و معیار های اختصاصی  شرکت های دانش بنیان. بنابر این متقاضیان ثبت شرکت های دانش بنیان باید هم شاخص های عمومی را داشته باشند و هم واجد شرایط در شاخص های اختصاصی باشند.

شاخص های عمومی شرکت های دانش بنیان

باید حداقل دو سوم از نفرات هیئت مدیره شرکت های دانش بنیان دارای دو مورد از موارد زیر را باشند:

        مدرک کارشناسی یا لیسانس داشته باشند.
        حداقل دارای سه سال سابقه فعالی مفید در رشته و یا حوزه موضوع فعالیت شرکت باشند.
        یک اختراع ثبت شده داشته باشند حال چه داخلی باشد و چه خارجی و بین المللی.
        نیمی از درامد شرکت حداقل در سال مالی قبلی شرکت باید از طریق عقد قرارداد در موضوع شرکت و با فروش کالا و خدمات و فناوری های مرتبط با فعالیت شرکت به دست امده باشد. البته در صورتیکه شرکت در مرحله  تجاری سازی محصولات اولیه خود باشد داشتن نمونه پایلوت  و همچنین داشتن بازار مطمئن برای فروش کفایت می کند.
        حداقل 6 ماه سابقه بیمه برای حداقل 3 نفر از کارکنان شرکت رد شده باشد.

شاخص های اختصاصی شرکت های دانش بنیان

    موضوع شرکت باید تولید محصولات دانش بنیانی باشد بصورتیکه زیر مجموع تعریف شده این نوع شرکت ها باشد.
    شرکت باید محصولات و خدمات دانش بنیان را تولید و یا اقدام به ارتقا کالاهایی در قالب کالاهای جدی در 2 ساله اخیر کرده باشد  و دانش فنی ان را خودشان بواسطه ایجاد دانش فنی از طریق واحد های تحقیق و توسعه به دست اورده باشند.

هماهنگونه که گفته شده شرکت های دانش بنیان متولیان ایجاد دانش فنی محصولات و خدمات هستند و خودشان نمی توانند تجارت انجام دهند مگر تجاری سازی محصولاتی که با ایده و تفکر و دانش خودشان ایجاد شده باشد.


شناسه ملی شرکت ها چیست ؟

پنجشنبه 7 تیر 1397 01:20 ب.ظ

شناسه ملی شرکت ها یک کد ۱۱ رقمی است که شناسنامه شرکت ها میباشد . شناسه ملی شرکت ها همانند شناسه ملی برای اشخاص حقیقی یا همان کد ملی است .شناسه ملی شرکت ها مختص به خود آن شرکت است و از زمان ثبت شرکت تا انحلال شرکت و حتی بعد از آن نیز تغییر نخواهد نمود، با استفاده از شناسه ملی می توان اطلاعات کلی از شرکت ثبت شده به دست آورد.

سامانه اختصاصی شناسه ملی اشخاص حقوقی:


اطلاعیه هیأت ماده  ۱۶ آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی
مصوب هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۱۶۹ ت ۳۹۲۷۱   اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی ” آیین نامه همه اشخاص حقوقی”منجمله دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و عمومی را موظف به دریافت شناسه ملی نموده است. با توجه به اجرایی شدن این آیین نامه از اوایل سال جاری، انجام هرگونه معاملات، دریافت و ارایه خدمات صرفاً با ارایه شناسه ملی امکان پذیرخواهد بود.
به منظور سهولت در پی گیری ثبت و دریافت شناسه ملی، اسامی دستگاه های متولی و نمایندگان آنها به همراه شماره تلفن های مربوطه اعلام می گردد. ضروری است مشمولین هر یک از بخش های ذیل صرفاً از طریق نمایندگان ذکر شده در قسمت مربوطه پی گیری و اقدام لازم را به عمل آورند.

الف ) کلیه شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری جهت ثبت و دریافت شناسه ملی به مدیریت ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک محل اقامت قانونی خود مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که شناسه ملی کلیه شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت شده در اداره کل ثبت شرکت ها، از قبل تولید شده است.
ب ) کلیه احزاب، گروه های صنفی و مردم نهاد که با مجوز وزارت کشور تأسیس می شوند، موظفند جهت ثبت و دریافت شناسه ملی به مدیریت ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک محل اقامت قانونی خود مراجعه نمایند.
ج ) ثبت و اختصاص شناسه ملی به کلیه مساجد، موقوفات و بقاع متبرکه از طریق سازمان اوقاف و امور خیریه انجام می پذیرد.
د ) ثبت و اختصاص شناسه ملی به وزارت کشور، استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها، از طریق صفحه اختصاصی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در پایگاه و توسط نماینده وزارت کشور پی گیری می شود.
ه ) ثبت و اختصاص شناسه ملی به کلیه دانشگاه ها، پژوهشکده ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی دولتی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و از طریق صفحه اختصاصی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به انجام می رسد.
و ) ثبت و اختصاص شناسه ملی به کلیه دانشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی و خصوصی توسط مدیریت ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک محل اقامتگاه قانونی آنها انجام می پذیرد.
ح ) ثبت و اختصاص شناسه ملی به کلیه دانشگاه ها، بیمارستان ها، درمانگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط آن وزارتخانه و از طریق صفحه اختصاصی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به انجام می رسد.در صورتی که مالکیت این دسته از اشخاص حقوقی متعلق به بخش خصوصی باشد، بایستی از طریق مدیریت ثبت شرکت های محل اقامت قانونی آنها ثبت و شناسه ملی دریافت نمایند.
ط ) ثبت و اختصاص شناسه ملی به شهرداری ها و دهیاری ها از طریق صفحه اختصاصی وزارت کشور به انجام می رسد.
ی )ثبت و اختصاص شناسه ملی به کلیه دستگاه های اجرایی، سازمان ها و شرکت های تابعه آنها توسط ستاد دستگاه های مربوطه و از طریق صفحه اختصاصی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور )امور توسعه دولت الکترونیک) صورت می پذیرد.

شناسه ملی یک شرکت به ما کمک می کند تا اطلاعات زیر را بدست بیاوریم:
۱- ثبت کننده شخصیت حقوقی
۲- شناسه ملی
۳- تاریخ تاسیس
۴- تاریخ ثبت شرکت
۵- نام شخصیت حقوقی
۶- نوع شخصیت حقوقی
۷- شماره ثبت شرکت
۸- واحد ثبتی
۹- کدپستی
۱۰- محل اقامت قانونی
تمامی شرکتها و موسساتی که ثبت شده اند ، یا بهتر بگوییم کلیه اشخاص حقوقی کشور باید در این سامانه وجود داشته باشند و این سامانه مرکزی جهت استعلام معتبر بودن و یا عدم اعتبار اشخاص حقوقی می باشد.

همان طور که گفته شد سامانه شناسه ملی محلی است برای استعلام اعتبار اشخاص حقوقی و اطلاعات کلی که شامل ۱۰ مورد بالا می باشد را به ما می دهد، اما برای گرفتن اطلاعات بیشتر از شرکت و یا موسسه راه های دیگری نیز وجود دارد، مثلا  سامانه روزنامه رسمی کل کشور راهی دیگر برای دریافت اطلاعات  بیشتر از شرکتها و موسسات می باشد.


انتقال سهم به خود شرکت

پنجشنبه 7 تیر 1397 01:19 ب.ظ

مجموع حقوق شریک در شرکت تجاری که از آن به سهم یا سهم الشرکه تعبیر می شود، به عنوان یک حق مالی، اصولاَ قابل نقل و انتقال است. در این نوشتار، به تشریح راجع به مبنای ضرورت موافقت سایر شرکا در انتقال سهم و همچنین قواعد انتقال سهم به خود شرکت می پردازیم.

    مبنای ضرورت موافقت سایر شرکا در انتقال سهم

در شرکت های بسیار بزرگ، جابجایی شرکا تاثیر مهمی در سرنوشت شرکت ندارد و کاملاَ می توان انتظار داشت که سایر شرکا نسبت به آن بی تفاوت باشند. اما هر قدر که از تعداد شرکا کاسته شود، به طوز طبیعی، شخصیت هر شریک برای سایرین اهمیت یافته و دو خواسته متضاد در برابر یکدیگر قرار می گیرد، خواسته شریکی که مایل است سهم خویش را به بالاترین قیمت و در کوتاه ترین زمان ممکن بفروشد و خواسته سایر شرکا که به شخصیت شریک جدید شرکت اهمیت داده و مایلند انتقال سهم، موکول به رضایت ایشان باشد.
قانونگذاران می کوشند که نقطه تعادل این دو خواسته متضاد را بیابند.

    مطالعه قانون

ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حکمی استثنایی در مورد شرکت سهامی عام وضع نموده است :
" در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود ."
به سختی می توان تصور کرد که علیرغم نظارت مرجع ثبت شرکت ها، اساسنامه شرکت سهامی عام متضمن شرطی مغایر با این قاعده آمره باشد. به هر حال بدون تردید چنین شرطی در زمره شروط باطل بوده و انتقال سهم بدون رعایت آن صحیح است.
مفهوم ماده 41 به روشنی گویای آن است که در اساسنامه شرکت سهامی خاص می توان انتقال سهم را موکول به تصویب هیئت مدیره و یا مجمع عمومی عادی یا فوق العاده نمود. معذلک بعید نیست که شرط اتفاق آرای اعضای هیئت مدیره و یا شرط اتفاق آرای سهامداران، در زمره شروط باطل باشد.
ماده 102 قانون تجارت موافقت اکثریت عددی دارنده لااقل سه ربع سرمایه را برای انتقال سهم شریک شرکت بامسئولیت محدود لازم دانسته است. در شرکت های تضامنی که مسئولیت شرکا زاید بر آورده آنهاست، اهمیت شخصیت شرکا ببشتر است لذا ماده 123 انتقال سهم شریک شرکت تتضامنی را موکول به رضایت کلیه شرکا نموده است و ماده 185 همین حکم را به شرکت های نسبی نیز تسری داده است. معذلک در اساسنامه این شرکت ها می توان شرط موافقت اکثریت را جایگزین حکم قانون نمود.

    الزام به موافقت

حق شرکت مبنی بر مخالفت با انتقال سهم مانند سایر حقوق باید با حسن نیت مورد استفاده قرار گیرد در غیر اینصورت، ذینفع می تواند الزام شرکت به موافقت را از دادگاه بخواهد .

    انتقال سهم به خود شرکت

در شرکت های تجاری اصولاَ خروج شریک از شرکت از طریق انتقال سهم به غیرتحقق می یابد معذلک بعضی اوقات در عین حال که خروج شریک مطلوبیت دارد، یافتن جانشین برای وی به فوریت میسر نیست. در این صورت ممکن است این ابتکار به ذهن خطور کند که شخصیت حقوقی شرکت خریدار سهم باشد. این عمل علیرغم اینکه دارای غرض عقلایی است، اشکالاتی را به وجود می آورد. از جمله اینکه خرید سهم توسط خود شرکت به مثابه خودخوری است. یعنی اینکه عملاَ از سرمایه شرکت کاسته می شود بدون اینکه شرکت الزامی به اعلان کاهش سرمایه و طی تشریفات مقرر داشته باشد. به علاوه تعیین نحوه اعمال حقوق ناشی از چنین سهمی بسیار دشوار است و موجب اختلال در اداره امور شرکت می گردد. بنابراین چنین انتقالی را باید ممنوع و باطل شمرد یا آنکه از طریق وضع مقررات مناسب خطرات آن را زدود. ( مثلاَ در فرانسه خرید سهام شرکت توسط خود شرکت را تحت شرایطی پذیرفته اند ).

    مطالعه قانون

ماده 198 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در بخش راجع به تغییرات سرمایه شرکت مقرر می دارد :
" خرید سهم شرکت توسط همان شرکت ممنوع است ".
قانون تجارت در این مورد ساکت است اما تردیدی نیست که این حکم را باید قاعده ای عمومی تلقی نموده و ناظر به دیگر انواع شرکت نیز دانست .
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اثر ممنوعیت خرید سهم شرکت توسط همان شرکت را بیان ننموده است اما اعتقاد به بطلان این انتقال منطقی به نظر می رسد. زیرا بدین ترتیب فروشنده سهم از بابت ثمن معامله باطل، بدهکار شرکت محسوب شده و در نتیجه حقوق طلبکاران شرکت محفوظ می ماند.
 


ثبت شرکت فوم

پنجشنبه 7 تیر 1397 01:18 ب.ظ

هر گاه دو یا چند نفر به منظور انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم نحوه تقسیم سود و زیان طبق مفاد قرارداد، تفاهم نمایند فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است. به عبارت دیگر هرگونه عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که طبق قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه باشد مشمول فعالیت شرکت تجاری است.
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.) ، شرکت تضامنی ، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف

    جهت فعالیت در زمینه تولید فوم، چه نوع شرکتی ثبت کنیم ؟


انتخاب نوع شرکت  به اهداف اعضا در آینده و نوع فعالیت افراد، میزان مسئولیت هر یک از شرکا و تعداد افراد عضو بستگی دارد. از میان شرکت های هفتگانه تجاری ( سهامی خاص و عام ، بامسئولیت محدود، تضامنی، تعاونی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی ، نسبی ) ، شرکت بامسئولیت محدود و سهامی خاص از سایر انواع شرکت ها رایج تر بوده و مالکیت و سهام آن ها به افراد خاص تعلق دارد. برای روشن شدن موضوع و اینکه کدام یک از این دو برایتان مناسب تر است ، به مقایسه ی میان شرکت های بامسئولیت محدود و سهامی خاص می پردازیم .
۱. در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص، تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشد.
۲. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص، یک میلیون ریال است.
۳. در شرکت سهامی خاص، حداقل ۳۵% سرمایه باید نقداً در یکی از شعب بانک ها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ۶۵% درتعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل، اقرار به دریافت نماید وارائه گواهی بانکی دال برانجام این امر ضرورت ندارد.
۴. انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل در شرکت سهامی خاص، اجباری ولی درشرکت با مسئولیت محدود، اختیاری است.
۵. مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شود وهمچنین ممکن است که مدتی برای مدیران دراساسنامه شرکت مقرر دارند.
۶. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکاء الزامی و درشرکت با مسئولیت محدود، اختیاری است.
۷. شرایط احرازحد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و درشرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد.
۸. مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص، توسط هأت رئیسه ای مرکب ازیک نفررئیس ودو نفرناظر ویک منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد. در شرکت با مسئولیت محدود، اداره مجامع عمومی شرکت توسط هیأت نظار درصورتی خواهد بود که تعداد شرکاء آن از12نفربیشترباشد.
۹. در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود، افزایش سرمایه، اختیاری است.
۱۰. سرمایه درشرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات می باشند.
۱۱. مدیران در شرکت سهامی خاص، الزاماً بایستی سهامدار بوده یا تعهدات سهام وثیقه مقرر دراساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند. مدیران درشرکت با مسئولیت محدود، به صورت مؤظف یا غیر مؤظف که از بین شرکاء یا خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود.
۱۲. تقسیم سود درشرکت سهامی خاص، به نسبت تعداد سهام و درشرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و درشرکت بامسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.
۱۳. حق رأی درشرکت سهامی خاص به تعداد سهام، و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
۱۴. تقویم سهم الشرکه غیر نقدی درشرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد و شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند. لیکن تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :
- اظهارنامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره ثبت شرکت ها به صورت فرم چاپ شده است. 2 نسخه
- اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط مؤسسین تهیه می شود. 2 جلد
- صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین. 2 برگ
- صورت جلسه هیأت مدیره با امضای مدیران منتخب. 2 نسخه
- فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازریس یا بازرسان.
- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس درآنجا افتتاح شده است.
- ارائه مجوز در صورت نیاز( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)
- ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت اموال غیر نقدی ( منقول یا غیر منقول ) را معرفی کرده باشد.
- ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول جهت سرمایه شرکت معرفی شده باشد.
- انتقال مال غیرمنقول به نام شرکت.

    مدارک ثبت شرکت بامسئولیت محدود :

- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
لازم به ذکر است ثبت شرکت ها در تهران در اداره ای به نام " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " انجام می شود که یکی از دوایر اداره کل ثبت اسناد و املاک است. در خارج از تهران ، به موجب ماده 2 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه ( مصوب 1311) ، ثبت شرکت در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می آید. در نقاطی که اداره یا دایره شعب ثبت اسناد وجود نداشته باشد، ثبت شرکت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی، هم نباشد ، در دفتر دادگاه محل انجام خواهد گرفت. در صورت اخیر، شرکت باید در ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد در محل استقرار دادگاه ، خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند. 


شرایط ثبت برند آرایشی و بهداشتی

پنجشنبه 7 تیر 1397 01:03 ب.ظ

مطابق با آمارهای رسمی ایران یکی از پر مصرف ترین کشور های دنیا  در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی است. به همین دلیل و با عقیده کارشناسان این حوزه سرمایه گذاری در این بازار سرشار از سود و منافع برای فعالان در این صنعت و کسب و کار می باشد . میزان بالای مصرف مواد آرایشی و بهداشتی خود البته باعث شده تا رقابت بالایی برای موفقیت در این حوزه شکل گرفته باشد.

ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی و فعالیت در تولید این حوزه نیز چند سالی است در بین سرمایه گذاران طرفداران خاص خود را پیدا کرده و شکی نیست که تولیدات داخلی به اندازه ای کیفیت دارند که بتوانند طرفداران خود را داشته باشند اما چرا موفقیت شرکت ها خارجی را در این زمینه ندارند با توجه به ایده و نظرات کارشناسان می توان به سادگی متوجه شد که شناخت کم مصرف کنندگان از برند های آرایشی و بهداشتی ایرانی و داخلی سبب این موضوع شده است.

شرکت های ایرانی باید سمت و سویی تازه در بازار یابی داشته باشند و بتوانند با استفاده از ایده ها و خلاقیت های مختلف و با استفاده از ابزار های ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی و انواع متد های بازار یابی محصولات خود را به مصرف کنندگان بیشتر معرفی نمایند. اما برای تبلیغات نیز به ابزاری قدرتمند به نام برند و یا علامت تجاری نیاز است.

ثبت برند آرایشی و بهداشتی در ایران شاید چند سالی باشد شرایط بهتری پیدا کرده ولی مجموعا چندان شناخته شده نیست و این در حالی است ثبت برند لوازم آرایشی و بهداشتی الزامی است و در ضمن اغلب مصرف کنندگان لوازم و محصولات آرایشی و بهداشتی تنها با شناخت برند محصولات به آنها وفادار مانده و به مشتری شرکت مبدل می شوند.

بنابر این ثبت برند آرایشی و بهداشتی برای موفقیت در حوزه بازار یابی شرکت به عنوان ابزاری کارآمد و بسیار قدرتمند از ضروریات فروش شرکت ها محسوب می شود.

اما آنچه که مسلم است این است که ثبت برند در حوزه آرایشی و بهداشتی الزامی است چرا که مطابق با قانون از جمله محصولاتی است که به سلامت انسان مستقیما در ارتباط است . ثبت برند لوازم آرایشی بخصوص به دلیل اینکه با پوست مستقیما برخورد دارد و بر روی پوست استعمال می شود اجباری است. از این رو شرکت هایی که خواهان فعالیت در حوزه آرایشی و بهداشتی هستند باید ضمن اینکه مجوز فعالیت خود را از سازمان عذا و دارو دریافت می کنند در هنگام فعالیت نیز الزاما برند خود را به ثبت برسانند.

برای ثبت برند و یا علات تجاری آرایشی و بهداشتی مجددا نیازی به دریافت مجوز از این سازمان نیست ولی با توجه به قوانین و مقررات در این خصوص بدون داشتن برند محصولات و لوازم آرایشی بخصوص آنهایی که با پوست در ارتباط هستند مجاز به فروش نیستند و در صورت مشاهده برای تولید کننده تبعات زیادی به همراه خواهد داشت.

چرا باید برند آرایشی و بهداشتی ثبت کرد؟

ثبت برند آرایشی و بهداشتی ابزاری را به شرکت ها خواهد داد که منحصر به فرد و خاص خود انها بوده و کسی جز انها نمی تواند از ان استفاده نماید. برند تجاری همان نشان تجاری شرکت ها است که بر روی محصولات آرایشی و بهداشتی شما منقوش می شود، سپس شما ان را به مشتریان معرفی می کنید  و چنانچه مشتری به کیفیت محصولات شما واقف شود به مشتری وفادار شما مبدل خواهد شد.

حال شاید با خود بگویید بدون ثبت برند آرایشی و بهداشتی هم می توان این کار را انجام داد. بله درست است. اما آیا اطمینان دارید که به غیر از شما کسی از برند شما برای فروش محصولات بی کیفیت خود استفاده نکند؟ آیا اگر کسی از برند شما استفاده کرد می توانید حقوق از دست رفته خود را بخصوص اگر به بازار شما اسیب بزند از او مسترد دارید و آیا کسی از شما حمایت خواهد کرد؟

جواب قطعا منفی است. بخصوص اگر برند شما در مرحله شناخت و سود دهی باشد باید انتظار استفاده های بدون مجوز برند خود را داشته  باشید. حال اگر برند ثبت شده باشد شما به راحتی از حقوق خود دفاع خواهید کرد و خیلی ساده تاوان این اشتباه را خاطی خواهد داد.

اما اگر کسی هم خواست از برند آرایشی و بهداشتی شما استفاده کند وقتی برند ثبت شده باشد و قانونا مالکیت آن به شما رسیده باشد باید از شما مجوز بگیرد و توافقنامه ای با شما در ازا مبلغی داشته باشد که این سود دهی شما را بهتر خواهد کرد.

در کل برای رقابت داخلی و خارجی برند ابزار قدرتمندی است. از طرفی حمایت از تولیدات داخلی  و خواسته مردم برای استفاده از محصولات ایرانی با برند شما که ایرانی بودن ان اثبات شده محقق می شود و از طرفی هم مشتریان به دلیل دسترسی که به شما خواهند داشت بهتر به شما و محصولاتتان اطمینان خواهند کرد.

چگونه برند آرایشی و بهداشتی خود را ثبت کنید؟

فعالان در زمینه تولید و توزیع و یا فروش و تجارت در زمینه آرایشی و بهداشتی می توانند برندی در این زمینه طراحی و با انتخاب طبقه برند خود در زمینه آرایشی و بهداشتی آن را به ثبت برسانند. پس شرکتی که فعالیت غیر مرتبط داشته باشد نمی تواند برند آرایشی و بهداشتی ثبت کند.

برای ثبت برند باید به اداره مالکیت معنوی رجوع شود که در تهران واقع شده است. در این اداره از شما مدارک و اظهارنامه ثبت برند را می خواهند و هزینه هایی باید برای ثبت پرداخت شود. سپس درخواست شما بررسی خواهد شد. در بسیاری از مواقع برند به دلیل نداشتن شرایط لازم ثبت نمی شود و برگشت داده می شود. چرا که برند یا استاندارد های لازم را ندارد و یا کپی و مشابه برندی داخلی و یا خارجی است و عمدتا مشکلاتی را با خود دارد.

بهترین راه این است که قبل از ثبت برند آرایشی و بهداشتی خود ان را استعلام نمایید. راه های زیادی برای استعلام برند وجود دارد ولی همه انها قابل اعتماد نیستند.


 • تعداد صفحات :5
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات